آموزش زبان اسپانیایی رزتا استون rosetta stone لحجه آمریکای لاتین

45,800 تومان

– آشنایی با فرهنگ ها مخصوص کشورها و زبان ها
– آموزش گرامر به صورت نکته به نکته
– آموزش نوشتن و خواندن کلمات
– امکان تلفظ صحیح لغات و کلمات و تست تافظ صحیح
– گرفتن تمرین در پایان هر جلسه ی آموزشی.

آموزش زبان اسپانیایی رزتا استون rosetta stone لحجه آمریکای لاتین
آموزش زبان اسپانیایی رزتا استون rosetta stone لحجه آمریکای لاتین

45,800 تومان