یادگیری ماکزیمم واژه های کاربردی سطح مقدماتی نارسیس

43,500 تومان

ایده ساده لایتنر تاثیر شگرفی بر کیفیت یادگیری داشته است. و امروزه در سراسر جهان سیستمهای آموزشی مختلفی بر اساس این ایده طراحی شده و مورد استفاده قرارگرفته اند

یادگیری ماکزیمم واژه های کاربردی سطح مقدماتی نارسیس
یادگیری ماکزیمم واژه های کاربردی سطح مقدماتی نارسیس

43,500 تومان