قوانین خرید


نرم افزار و یا اپلیکیشن های آموزش زبان نصرت فقط برروی یک دستگاه قابل فعالسازی و استفاده می باشد و برای استفاده برروی دستگاه دیگر باید لایسنس جدید خریداری کنید.