نرم افزار آموزش زبان هندی رزتا استون Rosetta Stone

45,800 تومان

نرم افزار آموزش زبان رزتا استون یکی از نرم افزارهای قدرتمند آموزش زبان از سطح بسیار پایه ای است که مهمترین نقطه قوت آن، یادگیری زبان مورد نظر بدون داشتن اطلاعات اولیه است

نرم افزار آموزش زبان هندی رزتا استون Rosetta Stone
نرم افزار آموزش زبان هندی رزتا استون Rosetta Stone

45,800 تومان